Фабричка опрема

Имаме машини за дупчење со автоматска инспекција, линиски позлатени линии, машини за изложеност на маска за лемење, машини со голема брзина на летање со игла, мерачи на дебелина на страничните премази и друга автоматска опрема.